SIGMACERT Beleidsverklaring

Opgesteld door de bedrijfsleiding

 

Ons beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu moet er toe bijdragen dat arbeidsongevallen en incidenten met heftrucks voorkomen worden.

 

Om van het SigmaCert project een succes te maken, zal jaarlijks de nodige financiële middelen en tijd vrijgemaakt worden.

 

Het SigmaCert-beleid krijgt dezelfde aandacht als kwaliteit en rentabiliteit van het geleverde werk. Hiervoor streven we continue naar verbetering op het gebied van veiligheid naast onze inzet voor gezondheid en milieu. De doelstellingen in ons bedrijfsbeleid omvatten:

 

-          het streven naar een goede en preventieve bescherming van de gezondheid van de medewerkers;

-          het streven naar veilige arbeidssituaties;

-          doorgedreven periodieke keuring van de arbeidsmiddelen

-          het streven naar meer bekendheid rond SigmaCert en het belang ervan in de bedrijfswereld

-          het streven naar een zo laag mogelijke belasting en aantasting van het milieu;

-          het voorkomen van milieuschade;

-          het voorkomen van elke materiële schade

 

Binnen Van den Dorpe is veiligheid een verplichting voor iedereen, het is dan bijgevolg verboden om in onveilige situaties te werken of onnodige risico’s te nemen. De combinatie van onze VCA certificering en SigmaCert keuringen zal er ook voor zorgen dat we dit bij onze klanten kunnen bekomen.

 

Op geregelde tijdstippen worden veiligheidsvergaderingen georganiseerd  waar de medewerkers waarnemingen en suggesties m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu kunnen bespreken, dit zal tevens het moment zijn waarop bevindingen en eventuele verbeteringen rond het SigmaCert beleid een vast agendapunt zullen vormen. 

 

Ik reken  op de intensieve medewerking en de persoonlijke betrokkenheid van al mijn medewerkers om dit beleid te realiseren.

 

 

Zaakvoerder/bedrijfsleider                                                               Datum: 2013-08-22

Filip Van den Dorpe