SIGMACERT Beleidsverklaring

Opgesteld door de bedrijfsleiding

 

Ons beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu moet er toe bijdragen dat arbeidsongevallen en incidenten met Linde heftrucks voorkomen worden.

 

Om van het SigmaCert project een succes te maken, zal jaarlijks de nodige financiële middelen en tijd vrijgemaakt worden.

 

Het SigmaCert-beleid krijgt dezelfde aandacht als kwaliteit en rentabiliteit van het geleverde werk. Hiervoor streven we continue naar verbetering op het gebied van veiligheid naast onze inzet voor gezondheid en milieu. De doelstellingen in ons bedrijfsbeleid omvatten:

 

-          het streven naar een goede en preventieve bescherming van de gezondheid van de medewerkers;

-          het streven naar veilige arbeidssituaties;

-          doorgedreven periodieke keuring van de arbeidsmiddelen

-          het streven naar meer bekendheid rond SigmaCert en het belang ervan in de bedrijfswereld

-          het streven naar een zo laag mogelijke belasting en aantasting van het milieu;

-          het voorkomen van milieuschade;

-          het voorkomen van elke materiële schade

 

Teneinde een goede dienstverlening mogelijk te maken werden in 2013 10 medewerkers opgeleid tot keurmeester, 1 medewerker opgeleid tot back-office verantwoordelijke, en werden de nodige procedures op punt gezet. We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de naambekendheid van SigmaCert via de nieuwe website, brochures en verkoopgesprekken door onze vertegenwoordigers.

 

Dit jaar hebben we tot doel om het certificaat te behalen, die ons in staat zal stellen deze keuringen uit te voeren, en waarna we deze kennis in praktijk zullen kunnen omzetten:

-          uitgaande nieuwe trucks van een keuring vergezellen

-          uitgaande occasie trucks van ene keuring vergezellen

-          SigmaCert koppelen aan onderhoudscontracten

 

Op geregelde tijdstippen worden veiligheidsvergaderingen georganiseerd  waar de medewerkers waarnemingen en suggesties m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu kunnen bespreken, dit zal tevens het moment zijn waarop bevindingen en eventuele verbeteringen rond het SigmaCert beleid een vast agendapunt zullen vormen. 

 

Ik reken  op de intensieve medewerking en de persoonlijke betrokkenheid van al mijn medewerkers om dit beleid te realiseren.

 

Zaakvoerder/bedrijfsleider                                                               Datum: 2014-01-8

Filip Van den Dorpe